PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG PHỔ BIẾN HIỆN NAY


Đây là danh sách một số phần mềm kế toán phổ biến hiện nay nha mọi người. Mình thấy những phần mềm này được mọi người sử dụng phổ biến lắm và nó vẫn còn hiện hành. Mọi người tham khảo, nếu biết thêm các phần mềm kế toán nào thông dụng nữa thì bổ sung cho mình với nha…
 • Phần mềm kế toán GAMA
 • Phần mềm kế toán OMEGA
 • Phần mềm kế toán Misa
 • Phần mềm kế toán CNS
 • Phần mềm kế toán Việt
 • Phần mềm kế toán Việt Nam
 • Phần mềm kế toán FTS
 • Phần mềm kế toán FAST
 • Phần mềm kế toán Sen Việt
 • Phần mềm kế toán Asoft
 • Phần mềm kế toán Metadata
 • Phần mềm kế toán Trí luật
 • Phần mềm kế toán 1C V8
 • Phần mềm kế toán Tony
 • Phần mềm kế toán Smart
 • Phần mềm kế toán Simba
 • Phần mềm kế toán Asiasoft
 • Phần mềm kế toán BraVo
 • Phần mềm kế toán Ansi
 • Phần mềm kế toán Perpect
 • Phần mềm kế toán Effect
 • Phần mềm kế toán DAMI
 • Phần mềm kế toán Unessco

Mọi chi tiết, liên hệ-Phòng Kinh doanh Công ty Công nghệ và Giải pháp Omega:
Trần Thị Hoàng Thanh
Mobile : 0934 703 228
Tel : (+84) 83 512 8448 (ext 109)
Email : thanh.tran@omega.com.vn
Yahoo/Skype: hoangthanh1349
Website: www.phanmemketoanvn.com