PHẦN MỀM KẾ TOÁN LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ

Công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ, bạn muốn có một công cụ giúp quản lý quá trình hoạt động sinh lợi của bạn đạt được hiệu quả. Với phần mềm kế toán chuyên ngành thương mại-dịch vụ, sẽ giúp bạn quản lý quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lời khác trở nên đơn giản nhưng lại đạt năng suất, hiệu quả cao.


Với phần mềm kế toán chuyên ngành thương mại-dịch vụ bạn có thể

  • Quản lý số liệu, thông tin liên quan đến chuyên ngành thương mại-dịch vụ
  • Quản lý tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn
  • Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
  • Quản lý kế hoạch thu chi tài chính
  • Quản lý hàng hóa: đặc điểm, tính chất hàng hóa, quản lý về ngành hàng, nguồn hình thành
  • Quản lý quá trình, phương thức lưu chuyển hàng hóa
  • Quản lý các khoản thuế phải nộp , tự động tính các khoản thuế phải nộp
  • Các báo cáo phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, giúp quản lý tốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

Mọi chi tiết, liên hệ-Phòng Kinh doanh Công ty Công nghệ và Giải pháp Omega:
Trần Thị Hoàng Thanh
Mobile : 0934 703 228
Tel : (+84) 83 512 8448 (ext 109)
Email : thanh.tran@omega.com.vn
Yahoo/Skype: hoangthanh1349