PHẦN MỀM KẾ TOÁN ERP CHUYÊN NGÀNH IN ẤN, BAO BÌ


Phần mềm kế toán chuyên ngành in ấn, bao bì của công ty OMEGA – được tích hợp bởi phần mềm ERP, giải pháp nguồn lực doanh nghiệp mở rộng và linh hoạt. Phần mềm kế toán chuyên ngành in ấn, bao bì cung cấp sự kết hợp độc đáo của công nghệ và tư vấn kinh doanh giúp bạn thực hiện các hoạt động kinh doanh và phương pháp tiếp cận khách hàng theo yêu cầu của thị trường. Phần mềm kế toán chuyên ngành in ấn, bao bì của công ty OMEGA giúp bạn hợp lý hóa quá trình lưu thông, giảm lãng phí trong tổ chức của bạn, và đảm bảo rằng bạn biết những gì khách hàng của bạn muốn và khi nào họ muốn.
Phần mềm kế toán chuyên ngành in ấn, bao bì giúp bạn kiểm soát các doanh nghiệp của bạn có quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực - cho dù đó là bán hàng, sản xuất, hoặc tài chính. OMEGA cho phép bạn xác định khách hàng hoặc công việc có lợi nhuận hoặc thua lỗ và tập trung vào các hoạt động duy trì và phát triển doanh nghiệp của bạn. Phần mềm kế toán chuyên ngành in ấn, bao bì của công ty OMEGA sẽ giúp bạn đối mặt với tương lai và thành công ngày hôm nay.

Phần mềm kế toán chuyên ngành in ấn, bao bì của công ty OMEGA cho phép bạn:
  • Tăng doanh số bán hàng và tiếp thị với quản lý quan hệ khách hàng.
  • Tự động hóa các ước tính chi phí để nhanh chóng sản xuất báo giá của khách hàng chính xác.
  • Tối ưu hóa liên tục thay đổi kế hoạch sản xuất với quy hoạch mạnh mẽ và khả năng lập kế hoạch.
  • Tăng năng suất đồng thời nâng cao khả năng chất lượng và theo dõi thông qua sản xuất mạnh mẽ và quản lý chất lượng.
  • Cải thiện phân tích tài chính và ra quyết định với doanh nghiệp các giải pháp quản lý hiệu quả

Mọi chi tiết, liên hệ-Phòng Kinh doanh Công ty Công nghệ và Giải pháp Omega:
Trần Thị Hoàng Thanh
Mobile : 0934 703 228
Tel : (+84) 83 512 8448 (ext 109)
Email : thanh.tran@omega.com.vn
Yahoo/Skype: hoangthanh1349