- Quản lý : Ưu tiên có kiến thức về lĩnh vực nội thất - quảng cáo.
- NV: Thiết kế đồ họa -KTS- Thiết kế đồ họa nôi thất. Ưu tiên có kinh nghiệm về thị trường vật liệu - thi công.
-Lương: từ 4 -10 triệu.
-Nộp HS tại: 995 Hoàng Sa-F11-Q3.