fpt hue, lap mang fpt hue, dang ky mang fpt hue

Khách hàng đăng ký Internet ADSL trả sau hàng tháng
(Thuê, trọ hoặc Hộ GĐ không có giấy tờ đầy đủ đặt cọc 2 tháng giá Gốc)
Mega Save 3Mbps
- Tốc độ 3 Mbps.
- Sử dụng 1-3 máy tính.
- Phí hòa mạng: 220.000 Đ

- Modem 4 cổng hoặc Wifi 1 cổng.

187.000 vnd/tháng
Mega You 6Mbps
- Tốc độ 6 Mbps.
- Sử dụng 1-4 máy tính.
- Phí hòa mạng: 220.000 Đ

- Modem 4 cổng hoặc Wifi 1 cổng.
220.000 vnd/tháng
Mega Me 8Mbps
- Tốc độ 8 Mbps.
- Sử dụng 1-6 máy tính.
- Phí hòa mạng: 220.000 Đ

- Modem 4 cổng hoặc Wifi 1 cổng.
286.000 vnd/tháng


Phí Hòa Mạng lúc đầu:


  • Khách hàng không lấy modem: KH đóng 55.000 đ.
  • FPT trang bị Modem 4P hoặc Wifi 1P: KH đóng 220.000 đ.
  • FPT trang bị Modem wifi 4 P: KH đóng 440.000 đ.
  • Trả sau theo tháng: Phí hòa mạng tùy từng loại thiết bị lựa chọn như trên.
  • Trả trước 6 tháng: Trang bị miễn phí modem 4 cổng hoặc modem wifi 1 cổng (Thuê, trọ chỉ đặt cọc 1 tháng giá gốc).
  • Trả trước 12 tháng: Trang bị miến phí modem 4 cổng hoặc modem wifi 1 cổng + miễn phí tháng cước thứ 13.