- Các loại Tay trang điều khiển ( Joystick ) cần gạt điều khiển:
+ Loại : 2 Hai Hướng 2 Vị trí ( 2 cấp tốc độ ) Mã hiệu: QT3A-2F-3 Xuất sứ: Trung Quốc
+ Loại : 4 Hướng 2 Vị trí ( 2 cấp tốc độ ) Mã hiệu: QT3A-4F-3 Xuất sứ: Trung Quốc

+ Loại : 2 Hướng 3 Vị trí ( 3 cấp tốc độ ) Mã hiệu: QT3A-2F-3 Xuất sứ: Trung Quốc
+ Loại : 4 Hướng 3 Vị trí ( 3 cấp tốc độ ) Mã hiệu: QT3A-4F-3 Xuất sứ: Trung Quốc

+ Loại : 2 Hướng 5 Vị trí ( 5 cấp tốc độ ) Mã hiệu: QT3A-2F-5 Xuất sứ: Trung Quốc
+ Loại : 4 Hướng 5 Vị trí ( 5 cấp tốc độ ) Mã hiệu: QT3A-4F-5 Xuất sứ: Trung Quốc
+/ Loại:QT7B-2F Loại chạy có gắn chiết áp
+/ Loại:QT7B-4F Loại chạy có gắn chiết áp

Tay nút bấm điều khiển cẩu trục 1 cấp tốc độ và 2 cấp tốc độ :
+/ Mã hàng: XAC-A2713, Loại 2 nút 1 cấp tốc độ (nút lên, xuống) + 1 nút dừng khẩn cấp (EMG) – Hãng sản xuất: Schneider - Telemecanique
+/ Mã hàng: XAC-A4713, Loại 4 nút 1 cấp tốc độ (nút lên, xuống, sang phải, sang trái) + 1 nút dừng dừng khẩn cấp (EMG) – Hãng sản xuất: Schneider- Telemecanique
+/ Mã hàng: XAC-A6713, Loại 6 nút 1 cấp tốc độ (nút lên, xuống, sang phải, sang trái, tiến cầu trục, lùi cầu trục ) + 1nút dừng dừng khẩn cấp (EMG) – Hãng sản xuất: Schneider- Telemecanique
+/ Mã hàng: XAC-A2913- Schneider , Loại 2 nút 2 cấp tốc độ (nút lên, xuống) + 1nút dừng khẩn cấp (EMG) – Hãng sản xuất: Schneider– Hãng sản xuất: Schneider- Telemecanique
+/ Mã hàng: XAC-A4913- Schneider , Loại 4 nút 2 cấp tốc độ (nút lên, xuống, sang phải, sang trái) + 1 nút dừng khẩn cấp (EMG) – Hãng sản xuất: Schneider– Hãng sản xuất: Schneider- Telemecanique
+/ Mã hàng: XAC-A6913- Schneider, Loại 6 nút 2 cấp tốc độ (nút lên, xuống, sang phải, sang trái, tiến cầu trục, lùi cầu trục) + một nút dừng khẩn (EMG) – Hãng sản xuất: Schneider- Telemecanique
+/ Mã hàng: XAC-A291562 - Schneider, Loại 6 nút 2 cấp tốc độ (nút lên, xuống, sang phải, sang trái, tiến cầu trục, lùi cầu trục) + 1 công tắc chuyển mạch 3 vị trí + 1 nút dừng khẩn (EMG) – Hãng sản xuất: Schneider- Telemecanique
+/ Mã hàng: XAC-A8913- Schneider, Loại 8 nút 2 cấp tốc độ (nút lên, xuống, lên móc phụ, xuống móc phụ, sang phải, sang trái, tiến cầu trục, lùi cầu trục) +1 nút dừng khẩn (EMG) – Hãng sản xuất: Schneider- Telemecanique
+/ Mã hàng: XEN-G1191 – Schneider, Hạt tiếp điểm hai cấp tốc độ nằm bên trong hộp nút bấm. – Hãng sản xuất: Schneider- Telemecanique
+/ Mã hàng XAC-A942 – Schneider, Vỏ bọc cao su bên ngoài nút bấm– Hãng sản xuất: Schneider- Telemecanique
ongt:�< �x�&M so-bidi-font-weight:normal'>+/ Loại:QT7B-2F Loại chạy có gắn chiết áp
Các loại cáp cấp điện cho cẩu trục
+ Cáp dẹt động lực 4C x 4mm2 ; 4C x 6mm2 ; 4Cx10mm2; 4Cx16mm2, 4Cx25mm2…
+ Cáp dẹt điều khiển 8C x 1,25mm2 ; 10C x 1,25mm2; 13C x 1,25mm2; 16Cx1,25mm2; 30Cx1,25mm2…

+ Cáp điện tròn có lõi thép chịu lực ở bên dùng cho hộp nút bấm cầm tay : 10C x 1,25 mm2; 14C x 1,25 mm2. 16Cx1,25mm2…