Với mục tiêu phục vụ đông đảo khách hàng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng phần mềm của khách hàng trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, TRUNGVIET SOFTWARE giới thiệu đến khách hàng gói phần mềm mở rộng với các mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng nhu cầu sử dụng của khách hàng:

1. PHẦN MỀM QUÁN LÝ BÁN HÀNG

Phần mềm quản lý bán hàng TVS FOCUS D
- Số lượng mặt hàng tối đa 400
- Giá : 1.000.000 đ

Phần mềm quản lý bán hàng TVS FOCUS C
- Số lượng mặt hàng tối đa 600
- Giá : 2.000.000 đ

Phần mềm quản lý bán hàng TVS FOCUS B
- Số lượng mặt hàng tối đa 1000
- Giá : 3.000.000 đ

Phần mềm quản lý bán hàng TVS FOCUS A
- Không hạn chế số lượng mặt hàng quản lý
- Giá : 4.000.000 đ


2. PHẦN MỀM QUÁN LÝ QUÁN CAFE

Phần mềm Quản lý quán Cafe C
- Số bàn quản lý tối đa 10
- Giá : 1.000.000 đ

Phần mềm Quản lý quán Cafe B
- Số bàn quản lý tối đa 20
- Giá : 2.000.000 đ

Phần mềm Quản lý quán Cafe A
- Không hạn chế số bàn quản lý
- Giá : 3.000.000 đ


3. PHẦN MỀM QUÁN LÝ KARAOKE

Phần mềm Quản lý quán Karaoke C
- Số phòng quản lý tối đa 6
- Giá : 1.000.000 đ

Phần mềm Quản lý quán Karaoke B
- Số phòng quản lý tối đa 12
- Giá : 2.000.000 đ

Phần mềm Quản lý quán Karaoke A
- Không hạn chế số phòng quản lý
- Giá : 3.000.000 đ

4. PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC GPP

Phần mềm Quản lý nhà thuốc TVS GPP
- Giá : 2.000.000 đ


Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CP PHẦN MỀM TRUNG VIỆT
Số 7, Lê Văn Hưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 0383.552.896 - 0945.192.568
Email : ilit2010@gmail.com
Website : www.phanmem.asia