DNNN: Tuyển Tư Vấn Cấp Cao
Yêu cầu: Tuổi từ 20 đến 65 làm bán thời gian
Cơ chế: Lương thỏa thuận, đào tạo từ cơ bản đến nâng cao khi được tiếp nhận
Liên hệ: Ms Nga DĐ: 0989348068 Email: ngathanh215@gmail.com
(không thu phí tuyển dụng)