Giới thiệu Phần mềm kế toán ABS
- Phù hợp với tất cả các công ty, đáp ứng đủ các loại hình: Thương mại, dịch vụ, xây dưng, sản xuất
- Có thể làm cho nhiều công ty, nhiều loại hình, tiện ích cho đơn vị làm dịch vụ kế toán, cá nhân.
- Xử lý số liệu tốc độ nhanh, chính xác; Sao lưu dữ liệu để dự phòng, khôi phục dữ liệu để đảm bảo an toàn.
- Cập nhật báo cáo thuế, báo cáo tài chính qua HTKK 3.X, theo dõi và tính thuế GTGT đầu vào, đầu ra…
- Đầy đủ Sổ sách kế toán
- Giao diện dễ nhìn, thao tác ngắn gọn …
- Được tư vấn, hỗ trợ cả nghiệp vụ kế toán ….
- Phần mềm luôn cập nhật báo cáo, sổ sách kế toán theo quyết định, luật mới nhất

Giá cung cấp Phần mềm kế toán ABS
- Công ty TM, DV: 3.000.000 VNĐ
- Công ty SX, XD: 4.000.000 VNĐ
- Cá nhân: 1.500.000 - 2.500.000 VNĐ

Liên hệ
Tel: 0966.155.269 | 0904.657.266 | 04.6684.5748 – 0168.468.8318
Website: http://phanmemketoan.foman.vn| http://nguoiketoan.vn| http://nguoikteoan.net | http://www.foman.vn/san-pham/phan-mem-ke-toan.aspx