Mình là Khánh, hiện là sinh viên năm cuối Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Mình có thể dạy toán cấp 3 và tiếng anh. Mình đã có kinh nghiệm 3 năm đi dạy mà cũng đã có nhiều sinh viên có kết quả học tập tốt, đi du học. Nếu các bậc phụ huynh và các bạn có con em hoặc người quen cần Gia sư xin vui lòng liên hệ cho mình theo số: 01664320427 hoặc email: nguyenngockhanh.me@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn.