Nhân dịp khai trương cơ sở mới. Học viện dạy cắt tóc Louis mở lớp chiêu sinh với nhiều ưu đã cho học viên: được giảm 20% khi đăng kí từ ngày 08/08/2013-09/09/2013. Với các khóa học như sau:

KHÓA HOC THỢ CHÍNH (Dseigner chuyên nghiệp)
khóa 6 tháng học phí 1000USD giảm giá 20% còn 800USD
1 tuần: 6 buôỉ lý thuyết (sáng 2,3,4,5,6,7) từ 9h30 đến 12h
6 buổi thực hành (chiều 2,3,4,5,6,7) từ 1h đến 5h
BAO GỒM:CẮT+ UỐN +DUỖI+NHUỘM+SẤY TẠO KIỂU TÓC

KHÓA HỌC THỢ PHỤ (Chuyên nghiệp )
khóa 3 tháng học phí 5 triệu (bao ra nghề)
1 tuần: 6 buổi lý thuyết (sáng 2,3,4,5,6,7) từ 9h30 đến 12h
6 buổi thực hành (chiều 2,3,4,5,6,7) từ 1h đền 5h
BAO GỒM: UỐN +DUỖI+ NHUỘM +SẤY GỘI TẠO KIỂU +(chăm sóc khách hàng)

KHÓA TẠO MẪU TÓC (căn bản và nâng cao)
khóa 3 tháng học phí 10 triệu
1 tuần: 6 buổi lý thuyết (sáng 2,3,4,5,6,7) từ 9h30 đến 12h
6 buổi thực hành (chiều 2,3,4,5,6,7) từ 1h đến 5h
BAO GỒM: 12 CLASSIC Của Toni&Guy ( Quốc Tế)

KHÓA HỌC HÓA CHẤT (nâng cao và chuyên sâu)
Khóa 3 tháng học phí 10 triệu
1 tuần 6 buổi lý thuyết ( sáng 2,3,4,5,6,7) từ 9h30 đến 12h
6 buổi thực hành(chiều 2,3,4,5,6,7) từ 1hn đến 5h
BAO GỒM: UỐN+DUỖI+NHUỘM ( Sử lý về hóa chất)

CHIÊU SINH KHÓA HOC THƯỜNG XUYÊN MỌI CHI TUYẾT XIN LIÊN HỆ
HAIR LOUIS HANOI
DC: 10 Dương Quảng Hàm Cầu giấy HaNoi
DT: 0438398366 hoặc 0963 59 3388 MS.Huệ
Cơ Sở 3 : 123 Đại La , Hai Bà Trưng, Hà Nội
DT : 0466 80 9833 hoặc 0974 070 996 MS.Lan Anh
Website: www.hocvientoc.vn