Chạy ngay đi... iPhone 6 lại giảm giá sập sàn
Chỉ hơn 2 triệu thôi. Trả góp từ 800k
Chi tiết https://goo.gl/oqANeV
Đặc biệt Ship COD, nhận hàng thanh toán