PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHO NGÀNH BÁN LẺ

Phần mềm kế toán cho ngành bán lẻ GAMA.SMB là phần mềm kế toán chuyên nghiệp được nhiều doanh nghiệp bán lẻ sử dụng và đánh giá là phần mềm kế toán giá rẻ hiệu quả cho doanh nghiệp.Phần mềm kế toán cho ngành bán lẻ GAMA.SMB của công ty Omega giá trọn gói 5.000.000 đồng, bạn được sở hữu bản quyền vĩnh viễn. Ngoài việc là phần mềm kế toán cho ngành bán lẻ, phần mềm kế toán GAMA.SMB còn thích hợp cho các công ty chuyên về lĩnh vực thương mại, xây dựng, dịch vụ, du lịch…thích hợp với các công ty có quy mô nhỏ, người không chuyên kế toán có thể sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB một cách dễ dàng

Các chức năng của phần mềm kế toán ngành bán lẻ:

Nghiêp vụ kế toán


 • Kế toán vốn bằng tiền (Lập phiếu thu, phiếu chi, lập phiếu thu, chi qua ngân hàng)
 • Kế toán mua hàng (Lập phiếu mua hàng, mua hàng trả lại, chi phí mua hàng)
 • Kế toán bán hàng (Lập phiếu bán hàng, hàng bán trả lại)
 • Kế toán tổng hợp (Hạch toán bút toán tổng hợp; Phân bổ chi phí trả trước, doanh thu nhận trước; Chênh lệch tỷ giá; Kết chuyển cuối kỳ)
 • Kế toán tồn kho (Nhập kho, Xuất kho, Vận chuyển kho, Điều chỉnh tồn kho, tính giá vốn xuất kho)
 • Kế toán Tài sản cố định (Khai báo danh mục, phân bổ khấu hao, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ,..)


Báo cáo • Báo cáo sổ kế toán (Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản, sổ tổng hợp tài khoản,..)
 • Sổ kế toán đặc biệt (Sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo công nợ,…)
 • Báo cáo thuế (bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra)
 • Báo cáo tài chính (cân đối kế toán, kết quản kinh Doanh, lưu chuyển tiền tệ)
 • Báo cáo quản trị khác (phân tích lãi lỗ theo công trình, Phân tích chi phí theo yếu tố,..)


Mọi chi tiết, liên hệ-Phòng Kinh doanh Công ty Công nghệ và Giải pháp Omega:
Trần Thị Hoàng Thanh
Mobile : 0934 703 228
Email : thanh.tran@omega.com.vn
Yahoo/Skype: hoangthanh1349
Website: http://www.phanmemketoanvn.com