PHẦN MỀM KẾ TOÁN NGÀNH CƠ KHÍ

Phần mềm kế toán ngành cơ khí của công ty Omega cung cấp các giải pháp quản lý doanh nghiệp, tạo nên chìa khóa thành công cho ngành sản xuất cơ khí. Phần mềm kế toán ngành cơ khí của chúng tôi cho phép bạn đồng bộ hóa chuỗi cung ứng, quản lý vòng đời tài sản, và hiệu suất hoạt động để đảm bảo tính sẵn sàng sản xuất cho các quá trình quan trọng nhất




Tính năng phần mềm kế toán ngành cơ khí
Sản xuất


 • Lập lệnh sản xuất, dự trù chi phí nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất
 • Quản lý, theo dõi năng lực thiết bị máy móc, thiết bị sử dụng
 • Quản lý quá trình sản xuất: thiết kế, gia công cấu kiện, lắp rắp, thành phẩm
 • Tăng cường sản xuất, giảm chi phí sản xuất mang lại hiệu suất
 • Thúc đẩy sử dụng tài sản hiệu quả hơn
 • Giảm thiểu chi phí, thời gian chết ngoài kế hoạch


R & D và Kỹ thuật



 • Đạt được lợi nhuận cao hơn vào R & D và đầu tư kỹ thuật với các giải pháp giúp cải thiện sử dụng nguồn lực, lợi nhuận, và thời gian ra thị trường
 • Tăng cả sản phẩm và dịch vụ lợi nhuận
 • Đẩy nhanh thời gian để thị trường cho sản phẩm mới
 • Khuyến khích và tạo điều kiện cho sự đổi mới hợp tác
 • Giảm chi phí dự án và cải thiện sử dụng nguồn lực


Kế toán



 • Thực hiện các công việc hạch toán kế toán mua hàng, bán hàng, kế toán doanh nghiệp, kế toán tài sản cố định, tính giá thành, kế toán hàng tồn kho
 • Quản lý nhân sự, tiền lương, quản lý tổng thể doanh nghiệp
 • Hạch toán kế toán tổng hợp
 • Đầy đủ báo cáo đa dạng, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp cơ khí, giúp bạn phân tích, đánh giá tình hình sản xuất của doanh nghiệp một cách tốt nhất.


Mọi chi tiết, liên hệ-Phòng Kinh doanh Công ty Công nghệ và Giải pháp Omega:
Trần Thị Hoàng Thanh
Mobile : 0934 703 228
Tel : (+84) 83 512 8448 (ext 109)
Email : thanh.tran@omega.com.vn
Yahoo/Skype: hoangthanh1349
Website: www.phanmemketoanvn.com