LỰA CHỌN PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ

Làm thế nào để lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp hiệu quả?. Một phần mềm kế toán doanh nghiệp tốt không chỉ đơn thuần cân bằng về tài khoản ngân hàng và kiểm tra in ấn. Phần mềm kế toán doanh nghiệp tốt nhất cung cấp cho các chủ doanh nghiệp một hệ thống báo cáo chi tiết để đánh giá kinh doanh của họ và quyết định làm thế nào để phát triển và cải thiện kinh doanh.

Dưới đây là một số lời khuyên sáng suốt về phần mềm kế toán:


Khi đánh giá phần mềm kế toán, xem xét ba yếu tố chính:

  • Dễ sử dụng
  • Đáp ứng đầy đủ các tính năng bạn cần và các chức năng đặc biệt
  • Khả năng các nhà cung cấp luôn cập nhật và cải tiến phần mềm


An ninh
Bạn cần kiểm soát rất chặt chẽ trên tất cả các khía cạnh của việc sử dụng phần mềm kế toán và những người được ủy quyền thực hiện thay đổi trong bất kỳ của các mô-đun của phần mềm kế toán.

Tính chính xác của thông tin dữ liệu
Mặc dù phần mềm kế toán cung cấp cơ hội để khai thác thông tin kế toán của bạn (khai thác dữ liệu), bạn phải hỏi tính chính xác của thông tin mà bạn muốn

Cho phần mềm của bạn liên lạc cá nhân kinh doanh của bạn
Bạn cần phải thiết kế các báo cáo chuyên ngành kinh doanh của bạn và chắc chắn rằng các báo cáo này được tạo ra một cách chính xác từ cơ sở dữ liệu kế toán.

Thiết lập kiểm soát nội bộ để hạn chế các lỗi đầu vào
Lỗi nhập dữ liệu có thể là một vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống kế toán trên máy tính. Bạn có thể giảm thiểu các lỗi đầu vào, nhưng đó là bên cạnh không thể để loại bỏ chúng hoàn toàn. Kiểm soát nội bộ mạnh mẽ cho việc kiểm tra nhập dữ liệu cực kỳ quan trọng

Hãy chắc chắn rằng phần mềm kế toán doanh nghiệp của bạn để lại dấu vết kiểm tra rất tốt

Phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL của công ty Omega chắc chắn đáp ứng nhiều hơn những lời khuyên trong việc lựa chọn phần mềm kế toán và đáp ứng hơn cả những mong đợi của bạn.

Mọi chi tiết, liên hệ-Phòng Kinh doanh Công ty Công nghệ và Giải pháp Omega:
Trần Thị Hoàng Thanh
Mobile : 0934 703 228
Tel : (+84) 83 512 8448 (ext 109)
Email : thanh.tran@omega.com.vn
Yahoo/Skype: hoangthanh1349
Website: www.phanmemketoanvn.com