PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÍNH LƯƠNG OMEGA.PR

Phần mềm kế toán tính lương OMEGA.PR của Công ty Omega được thiết kế giúp các công ty giảm thiểu sự khó khăn, phức tạp nhằm đơn giản hóa việc tính lương cho doanh nghiệp. Phần mềm kế toán tính lương OMEGA.PR có nhiều tính năng như: chấm công, tính lương công nhật, tính lương sản phẩm, tiền thưởng, tạm ứng, tính thuế thu nhập cá nhân.

Phần mềm kế toán tính lương OMEGA.PR có thể liên kết với máy chấm công và phần mềm kế toán nhân sự hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tính năng phần mềm kế toán tính lương
  • Quản lý công ty
  • Quản lý nhân viên
  • Quản lý tiền lương
  • Quản lý tài liệu
  • Cho vay / Tạm ứng quản lý tiền lương
  • Khen thưởng, quản lý khuyến khích
  • Quản lý tham gia với thiết bị chấm công
  • Quản lý tiện ích
  • Quản lý người dùng
  • Báo cáo


Mọi chi tiết, liên hệ-Phòng Kinh doanh Công ty Công nghệ và Giải pháp Omega:
Trần Thị Hoàng Thanh
Mobile : 0934 703 228
Tel : (+84) 83 512 8448 (ext 109)
Email : thanh.tran@omega.com.vn
Yahoo/Skype: hoangthanh1349
Website: www.phanmemketoanvn.com