Close

Mục lấy lại mật khẩu

Nếu bạn quên Tên tài khoản hoặc Mật khẩu, bạn có thể yêu cầu tên tài khoản được gửi email đến bạn để nhập lại mật khẩu mới. Khi bạn đã điền đúng Email bạn đăng ký, bạn sẽ được hướng dẫn thay đổi mật khẩu của bạn.

vào đường link http://viendongsaigon.com/thanh-toan_i81.html nhập số tài khoản vietinbank vào bên dưới

đ
Upload Images | Joomla! Blogs | Joomla! Extensions | Game Mini | Mobile | Top |